JOGI NYILATKOZAT és felhasználási feltételek

Jelen weblapot (a hiperhivatkozásokon keresztül elérhető külső weboldalak kivételével) a Cardio Expert Kft. (1134, BP , Angyalföldi út 5/A 2/15) üzemelteti (a továbbiakban: „Szolgáltató”).

Amennyiben nem ért egyet a nyilatkozatban foglaltakkal, kérjük ne használja a weblapot, sem az azon keresztül elérhető szolgáltatásokat.

A weblap látogatásával Ön elfogadja a weboldal használatának jelen feltételeit. A Szolgáltató fenntartja a jogot a jelen jogi nyilatkozat előzetes értesítés nélküli módosítására és megváltoztatására, ez esetben a módosított nyilatkozatot követő használat után a módosítás elfogadottnak minősül.

A jelen jogi nyilatkozatra a magyar jog vonatkozik.

Szerzői jog

A weblap teljes tartalma és annak minden egyes része szerzői jogi műnek minősül.

Előzetes írásbeli jóváhagyás nélkül tilos a weblap egészének vagy részének, részletének

  • másolása, többszörözése, újra nyilvánossághoz történő közvetítése, és/vagy a weblap tartalmának bármilyen egészben vagy részben történő használata;
  • módosítani a weblap egészét vagy annak bármely részét;
  • belefoglalni
  • bármilyen saját vagy harmadik fél weboldalának tartalmába.

A weblap látogatója tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén a szerzői jog jogosultját kötbér illeti meg. A kötbér összege mondatonként és/vagy képenként bruttó 20.000.- Ft.

A fentiek alól kivételt képez a saját célra készített nyomtatás.

Amennyiben a weblapra vagy annak bármely részletére idézetként hivatkozik, azt kizárólag a szerzői jog betartásával az alábbi módon teheti meg:„Copyright © Cardio Expert Kft. Minden jog fenntartva”.

Felelősségkorlátozás

A Szolgáltató a szándékos magatartás vagy súlyos gondatlanság kivételével kizár minden felelősséget a weblap használata során közvetlenül és/vagy közvetetten okozott mindennemű kárért, beleértve, de nem kizárólagossággal a következők által bármilyen módon okozott és/vagy azokból bármilyen módon fakadó károkat.

Utolsó módosítás 2022. március

Scroll to Top